MaarNormaal nr. 4

 nov 2000

maarnormaal4Klik op een item in onderstaande inhoudstabel om meer te lezen.

 

1. Beste en lieve, 
"Wisdom should reckon on the unforeseen" (E.A. Poe)
(Wijsheid moet op het onvoorziene kunnen rekenen).

2. Programmeren
Hoe bepaalt een amateurkoor zijn programmering? De tijd dat de dirigent die klus op zijn eentje klaarde is voorbij. Hoe gaat dat bij het GMK in zijn werk?

mn04gs2

3. Concertagenda
Een inleiding tot de twee programma's die het koor voor 2001 voorstelt. De kerstconcerten komen daar nog bovenop.

4. Fest- und Gedenksprüch
Het opus 109 van Johannes Brahms is een prachtig werk dat het Gents Madrigaalkoor op de voorjaarsconcerten zal zingen. Een korte toelichting.

5. Songs of Farewell
De Songs of Farewell van Hubert Parry (1848 - 1918) heeft het Gents Madrigaalkoor al enige tijd op zijn repertoire staan. In dit artikel kan u lezen dat Johan Duijck tot de fans van Parry mag gerekend worden. Van Jeremy Jackman weten we dat niet zo zeker, maar toch citeren we hem.

6. Die Schöpfung
Deze herfst haalt het Gents Madrigaalkoor een kanjer van een klassieker boven. Met de Chapelle de Lorraine, Catherine Vandevelde (sopraan), Bartholomeus De Kegel (tenor) en Jan Van der Crabben (bariton) zingt het Die Schöpfung van Joseph Haydn.

7. El Madrigalisto
De speeltuin van het Gents Madrigaalkoor.

8. Begeester(en)d, maar beheerst!?
Een artikel schrijven over muziek en emoties, dat is pas een uitdaging. Zo'n artikel wordt of héél goed of maar niets, zoals iemand fijntjes profeteerde. Twee koorleden opteerden voor het eerste.

9. Knipsel
Roland Coryn, het Gents Madrigaalkoor, De Vento en Keizer Karel.
Deze tekst verscheen in de Nieuwe Vlaamse Muziek Revue (sept. 2000), het tijdschrift van de v.z.w. "de verenigde cultuurfabrieken". We nemen hem graag over.

10. Zelfreizende koren
De samenstelling "koorreizen" staat niet in het woordenboek, maar is in het koorwereldje toch een begrip. Maar waarvoor eigenlijk?

11. Weg met het GMK!
Als er één koor is dat per definitie ongeschikt is voor koorreizen, dan is het wel het Gents Madrigaalkoor. En toch...

12. Singing in Rochester Cathedral
Lynne Gerrard is Engelse, woont al vier jaar in Vlaanderen en zingt in het Gents Madrigaalkoor. Ze vergroot die verdienste nog met een interessant artikeltje over haar vakantiekooractiviteit.

13. Europese toeren
In 1994 startte de Europese Federatie van Jonge Koren met een Europees Jeugdkoor. De eerste dirigent was onze eigen Johan Duijck. Veerle Putman kwam er het tweede jaar bij. Ze is nog altijd even enthousiast.

14. Column
Kon Bach zwemmen?

      


MaarNormaal is een uitgave voor "de vrienden van het Gents Madrigaalkoor".

De redactie bestaat uit Benedikt Joos, Goedroen Debroey, Kaat Vandewalle en Marc Cabus. Aan dit nummer schreven ook Jos Stoffels, Johan Duijck, Lynne Gerrard, Veerle Putman en Vic Nees mee. Paul De Becker maakte tekeningen en Pascale Vervenne stond in voor de lay-out. We hebben dit nummer geïllustreerd met enkele grafische ontwerpen die Goedele Soetewey lang geleden voor het koor maakte. De gmk-webmaster is Paul Van Goethem.


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor