Teksten Requiem

   
 Requiem Nees

Requiem
Vic Nees


Requiem
Tweeklank van aarde en water
De zee is een orkest

  


 

Dit is een Requiem voor de doden,
maar ook een Requiem van de Verrijzenis en het Licht.

 

Requiem

voor gemengd koor, sopraan solo en tenor solo
Gents Madrigaalkoor
Johan Duijck
Hilde Coppé, sopraan
Michael Nowak, tenor

 

Introitus

   

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet.

 

   Schenk hen voor altijd rust, Heer, en laat het eeuwige licht op hen schijnen. Een lofzang, Heer, ontvangt u in Zion en een gelofte zal u vervuld worden in Jeruzalem. Verhoor mijn gebed. Alle stervelingen zullen voor u verschijnen. 

Kyrie

   

Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison.

 

  Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.

Offertorium

   

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

 

   

Sanctus

   

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

 

 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

 

Agnus Dei

   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.

 

 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, schenk hen rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, schenk hen rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, schenk hen voor altijd rust.

 

Communio

   

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Requiem aeternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

 

  Laat het eeuwige licht op hen schijnen, Heer, voor eeuwig bij uw heiligen, voor uw waardigheid genadig. Schenk hen voor altijd rust, Heer, en laat het eeuwige licht op hen schijnen.

Recitativo

   

Ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet: et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum.

 

   

Antiphona

   

In paradisum deducant te angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro, quondam paupere, aeternam habeas requiem.

 

  Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen.