MaarNormaal nr. 8 artikel 6

 

6-maanden journaal

  

Eerst de hoofdpunten...

1

Het Gents Madrigaalkoor heeft in de Catalaanse badplaats Tarragona deze zomer de zomer gemaakt. En grege relicto humiles ad cunas vocati pastores approperant.

2

Het Gents Madrigaalkoor won de wedstrijd Koor van het Jaar. Adeste fideles, laeti triumfantes!

3

We vonden eindelijk een nieuw repetitielokaal. Et nos ovanti gradu festinemus.

 

...en nu meer bijzonderheden

1

Het afscheidsfeestje na de laatste SS-voorstelling suisde nog in hun oren, maar ze stonden er, fit en wakker (min of meer): de 28 koorleden die deelnamen aan de koorweek in Tarragona, in juli 2002. Nog een tiental zangers kwamen speciaal over om mee de GMK-concerten te zingen. Het concert in Tarragona had plaats op de binnenplaats van het seminarie, waar we een gereputeerd publiek van kenners uit de internationale koorwereld troffen voor het 9e-eeuwse kerkje, precies op de plek waar ook de apostel Paulus al had gepredikt. We zongen er Parry, Mendelssohn, Nees, Coryn, Roelstraete en Kodály e.a.

Het koor maakte zich ook anderszins verdienstelijk: hier en daar werd de internet-browser van de bibliotheek op een correcte culturele startpagina ingesteld (www.gmk.be), het culturele spectrum van het strand- en nachtleven werd aanzienlijk verrijkt, er werd een badpakkenspecial uitgegeven. Kortom, het koor was tegelijk promotor van het toeristische Gent en ambassadeur van het culturele Gent.

2

Roem is van korte duur, maar gelukkig staat naast het jaartal 2002 ook 2003 bij de titel "Koor van het Jaar". De overwinning zongen we bij elkaar op een halve en een hele finale in het Leuvense Lemmensinstituut, waar we Japanse waaiers en kimono's droegen, diverse Spaanse sporten aanschouwelijk in beeld brachten, Cola-Cao-truitjes de zaal in gooiden, met zaklampen effect maakten, en alle nummers uit het blote hoofd zongen - tenminste, de vrouwen deden dat, de mannen hadden een Japans hoofdbandje om. Nico, Marlies, Fien, Els en Stijn hadden zich onherkenbaar gemaakt voor hun Japanse pasjes en ook voorzitter Geert trad incognito op. Cyclista Mia, futbolista Bea, nadador Paul en boxeador Joke beleefden hun moment de gloire tijdens het reclamespotje voor Cola-Cao. Kortom, we maakten een verpletterende indruk met een fantastische uitvoering. We zongen dan ook fantastische muziek.

Een maand later zagen we de prachtige reportage op Canvas. Pas toen kregen we er echt spijt van dat we niet alle halve finalisten aan het werk hadden kunnen zien. We kunnen moeilijk aan het gezonde oordeel van de jury twijfelen, maar een groot verschil met onze concurrenten kan er toch niet geweest zijn.

3

"Zondag, flikkendag" geldt ook voor het Gents Madrigaalkoor, sinds we de mooie zaal van het politiekantoor van Ekkergem de zondagavond mogen gebruiken als repetitielokaal. Af en toe sluipt er een heuse agent achter de bassen langs, op zoek naar een verloren gelegde valhelm of zo, wat hem/haar op de rituele begroeting "ha, een nieuwe tenor!" komt te staan. Er is geen lift, maar een draagstoel is gauw geïmproviseerd, er zijn geen gordijnen, wel bordkartonnen panelen voor de ramen, er is geen Britt, maar we hebben een Britse, er zijn stoelen te kort, maar dat ligt aan de stijgende populariteit van het koor. En vooral, er hangen overal stichtende posters.

 

De oneerbiedige citaten op deze bladzijde komen uit het onovertroffen kerstlied Adeste fideles.

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor