MaarNormaal nr. 5 artikel 2

 

Ik herhaal:


Johan Duijck onthult repetitietechnieken
 

 Het GMK is een expert in de uitspraak van
exotische talen  
Het GMK is een expert in de uitspraak van
exotische talen.
 

In elk geval heeft het Engels die functie ondertussen overgenomen. Maar onze lokale gemeenschap is ondertussen ook uitgedijd. Met Mechels, of Gents, red ik het niet meer. Daarvoor heb ik nu een aanvaarde standaardtaal nodig, een moedertaal die ik voldoende beheers en die ik deel met mijn cultuurgemeenschap. Dat kan in onze streken alleen het Nederlands zijn. Jammer genoeg gaat de modale Vlaming of Nederlander (op een totaal andere manier, overigens) alsmaar onverschilliger om met zijn meest waardevolle cultuurinstrument, het standaard-Nederlands.

Goed, kliekjes dan maar. Ik dacht nog even het Gents Madrigaalkoor zelf ook een kliekje te noemen, omdat ik daarmee dit artikeltje zo mooi afrond, maar dat lijkt me toch geen goed idee. Pech, het kan niet elke keer lukken.

 

 

 

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor