MaarNormaal nr. 3 artikel 7

 

El Madrigalisto

 

 

Maar Madrigaal

Madrigaal (<It.), o. (..galen), herdersdicht, kort, lyrisch gedicht, wereldlijk, meestal erotisch getint, kunstmatig van samenstelling en met een verrassend slot; 3-, 5- of 6-stemmig; oorspronkelijk het minnelied der troubadours.
(Radio-encyclopaedie, J.J.L. Van Zuylen, 1949)

Concert bijna afgelast

MECHELEN (Van onze correspondent ter plaatse) - Op zaterdag 3 juni jl. werd in het meer van het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker te Mechelen een merkwaardig zeemonster waargenomen. Het bedreigde vijf jonge maagden die bij het zwemmen even verpozing zochten op het houten staketsel, en rustte niet vooraleer het de meerminnen onder luid gebrul een voor een het geweldige water ingeduijckt had. Groot was de opluchting van uw verslaggever toen hij na enkele ogenblikken vijf haardossen zag bovenkomen. Het zeemonster bewoog zich ondertussen met krachtige slagen naar de overkant van het meer en liet zich voor de rest van de dag niet meer zien. Een geluk voor de vijf meisjes; zij bleken nl. onmisbare leden te zijn van het befaamde Gents Madrigaalkoor dat die avond in het centrum van de stad nog een belangrijk concert ten beste te geven had. (uitvoerig verslag hierover elders in uw krant onder de kop 'GMK ondanks wolkbreuk rechtstreeks in de ether').

 


 

 

6 maanden
een overzicht

Eerst de hoofdpunten...

Het koor heeft op zijn traditionele tournee kerstconcerten het al even traditioneel succes geoogst, zelfs op dat ene concert waar de vaste dirigent moest worden vervangen. "Koorzangertjes in hevig hagelwit op engelen gelijkend."
Enkele mannenstemmen hebben een nieuwe discipline stemvorming ontwikkeld: psalmodiëren op eigen liturgische teksten. Het klein pastoorke werd benoemd tot orthodoxe coach. "De maskers naast en tegenover mij..."

We houden een excellente herinnering over aan de concerten met Deux mille regretz van Roland Coryn. Alleen het uniform wou niet altijd in de juiste plooi vallen. Het bestuur zorgt nu voor eigen strijkers. "Was het Burgos of Gent, in Mechelen of Madrid, misschien te Brugge ?"

Mechelen bouwt aan zijn rijk cultureel verleden. Vorig jaar kwam het Gents Madrigaalkoor er voor het eerst, dit jaar zong het al meteen op twee evenementen: het Internationaal koorfestival en Radio 3 in Mechelen. "Mijn boden brengen dagelijks bericht omtrent de woekering der samenkomsten."

...en nu meer bijzonderheden

Wolcum Yole is altijd een voltreffer, dat is geen nieuws. Dat de dirigent onverwachts en geheel buiten zijn wil op een concert moet afhaken, dat is pas groot nieuws. Een absoluut unicum, maar het koor heeft dit excellent ondervangen met niet één maar twee reserve-dirigenten, en dat getal kan nog stijgen.

Om deontologische redenen kunnen we hierover geen bijzonderheden verstrekken.

Deux mille regretz brachten we in Gent, Antwerpen, Brugge, Oudenaarde en Mechelen. MaarNormaal neemt zijn onderzoeksjournalistieke taak serieus en vond kreuken in sommige mannelijke uniformhemden. Onmiddellijk werden volgende maatregelen van kracht. Strijkeiser M. kreeg haar zin; voor elk concert wordt er een strijkje genomen van het hemd; de organisatoren zorgen voor strijklicht; hemden met verstreken draagbaarheidsdatum worden geweerd; vlak voor het optreden wordt het hemd met delicate hand over de vitale delen gestreken, als daar zijn: de lage rug, de borstpanden en de schouderstukken; de mannen krijgen een cursus speciale kreuksparende ademhalingstechnieken; zelfstrijkende mannen strijken een premie op (nog te bespreken in de commissie). Het GMK wil onkreukbaar zijn !

Onder extreme klimatologische omstandigheden zongen we het slotconcert van het koorfestival, tegelijk zaterdagavondconcert van Radio 3. De dag daarvoor zongen we al in de zaal van het Scheppersinstituut. Tussenin verbleven we in het sportcentrum "De Nekker". Alle partijen waren in hun nopjes met de prestaties. De Mechelse componisten Nees en Schroyens (zullen we maar aannemen), Roland Coryn, een volle O.L.Vrouw-over-(die avond bijna in-) de-Dijle, ex-brouwerij het Anker en de koorleden. Wellicht de meest intense uitvoering van Mille regretz uit de in alle opzichten geslaagde reeks. Het werk heeft zijn waarde bewezen, en het Gents Madrigaalkoor heeft dat gedaan.

De oneerbiedige citaten op deze bladzijde komen uit De Vlinderboom van Anton van Wilderode, dat is de tekst van Deux mille regretz.

Ook wel eens last van files en TLA's ? Ik wel, vandaar dat ik ze reeds geruime tijd tracht te combineren tot een aangenaam tijdverdrijf. De TLA's en de gewone TLW's van de autoplaten. Iedere woensdag zie ik ze. Ik kijk er zelfs al een beetje naar uit. 'KEK', de 'FEE' de 'JUF' en de 'RUS' zijn ook weer op pad denk ik dan.

Een normale file levert U zeker 'SPA', 'FRA', 'ITA' of 'NED' op, om bij weg te dromen. Alhoewel bij dat laatste al iets minder, want 'NED' dat is Nederland, dat is 'het werk in Breda' en werk is taboe anders is het geen ontspanning meer. 'FAB' ken ik persoonlijk en hij werkt ook echt voor Fabrimetal, van 'RVA' en 'CKZ' weet ik niet zo zeker of ze reclame maken voor hun werk.

Het 'GMK' al gezien? Zelfs 'GFK' het Gents Familie koor, en 'GCK' het Gents Coryn koor 'NDJ' (sorry). 'LUC', 'MCA' (op de moto!), 'CBJ', 'JTR' zelfs onze laatste 'GLA', ik zie ze. Ze houden zelfs mijn aandacht gevestigd. ('OPM': 'LVO' en 'CBO' doen ze niet bij de Belgskes, het zou nochtans duidelijker zijn).

De reeks:
'BNE' = "Branch on result not zero",
'LDA' = "Load accumulator with Memory",
'STY' = "Store index Y in memory",
'JMP' = "Jump to new location" en
'JSR' = "Jump to new location saving return address"
wil ik de assembler freaks onder U zeker niet onthouden. Ik voel er me op slag 20 jaar jonger bij.

'SVC' en 'CKN' samen met 'DVC','FVC','KVC','GVC' en zelfs een 'TVC' op een vreemde plaat, maar op de Belgische komt ze heus nog wel.
Als je 'DUS', 'MUS', 'JUS', 'RUS' en 'LUS' in dezelfde rit te zien krijgt dan kan je dag toch niet meer stuk zeker! 'Fee' met 'REE' en 'MEE' is me ook al gelukt.
Ik kijk er al naar uit om 'JST' samen met zijn 'PST' nog eens tegen te komen op de Antwerpse ring, hopelijk zwaait ze dan ook weer terug, maar dat is een ander verhaal...

SVC en TVC.

TLA= Three Letter Acronym
TLW= Three Letter Word

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor