MaarNormaal nr. 13 artikel 8

 

Uit-gelezen

The congregation being fully assembled, now, the bell rang once more, to warn laggards and stragglers, and then a solemn hush fell upon the church which was only broken by the tittering and whispering of the choir in the gallery. The choir always tittered and whispered all through service. There was once a church choir that was not ill-bred, but I have forgotten where it was, now. It was a great many years ago, and I can scarcely remember anything about it, but I think it was in some foreign country.

Mark Twain 
(1876, hoofdstuk V van Tom Sawyer)

 

Iedereen van de parochie was nu aanwezig, de klok werd nog één keer geluid om laatkomers en treuzelaars te verwittigen, en toen viel er een plechtige stilte in de kerk, die alleen werd verstoord door het gegiechel en gefluister van het koor op het oksaal. Het koor giechelde en fluisterde altijd gedurende de hele dienst. Er heeft ooit eens een kerkkoor bestaan dat niet ongemanierd was, maar ik ben nu vergeten waar dat was. Het was lang geleden, en ik kan me er amper iets van herinneren, maar ik denk dat het ergens in het buitenland was.


 

Uit-gelezen

Warum singt der Mensch?

Weil er seit Urzeiten erfahren hat und nicht aufhört zu erfahren, dass erst die Musik, und insbesondere der Gesang, dem Leben und der Erleben eine Tiefe gibt: Gesang macht Freude noch froher, Gesang macht Trauer tiefer, aber auch gemeinsam tragbar, Gesang macht Revolte mitteilbar und ansteckend, Gesang macht Hoffnung stärker. Gesang begleitet und verbindet die Menschen in den wichtigen Etappen des Lebens und gibt ihnen eine feierliche oder symbolische Dimension: was wäre eine Hochzeit ohne Gesang? Oder eine Beerdigung? Oder Weihnachten? Oder ein Jubiläum?

Das sicherste Zeichen, dass etwas Anderes, Feierliches, angerührt wurde, ist die Gänsehaut (in Eupen heißt es „Hühnerhaut“...): eine ganz persönliche Faszination, ein Moment des Innehaltens, ein Gespür für eine höhere Dimension... oder eine tiefere Schicht? Und eine Emotion: Melancholie bis hin zu Tränen, Schmunzeln über zutiefst Vertrautes, Feierlichkeit, Verzauberung.

Achim Nahl
(p. 16 van het Lesebuch 100 Jahre Marienchor)

 

Waarom zingt de mens?

Omdat hij al van de oertijd heeft ervaren, en blijft ervaren, dat alleen muziek, en vooral zang, aan het leven en de levenservaring diepte geeft: zang maakt blijdschap nog blijer, zang maakt verdriet dieper, maar ook beter te dragen, zang maakt dat revolte kan gedeeld worden en doorgegeven, zang maakt hoop sterker. Zang begeleidt en verbindt mensen in de belangrijkste stappen van hun leven en geeft ze een feestelijke of symbolische dimensie: wat zou een huwelijk zijn zonder zang? Of een begrafenis? Of Kerstmis? Of een jubileum?

Het duidelijkste teken dat iets Anders, iets Feestelijks, wordt aangesproken, is het kippenvel: een heel persoonlijke fascinatie, een moment van innerlijke rust, een drang naar iets hogers… of dieper? En een emotie: melancholie tot tranen toe, glimlach van herkenning, feestelijkheid, betovering.

 

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor