MaarNormaal nr. 16 artikel 2

 

Toen we de partituur van Nees' Requiem eindelijk in handen kregen, vonden we achteraan in het boekje een mededeling van de opdrachtgever, GMK-tenor Carlos Bourgeois. Carlos is een van de vermetele jongeren die in 1966 met het Gents Jeugdkoor begonnen. Hij is bijgevolg al zeer lang koorzanger (en een prachtige tenor), maar even belangrijk is hoe hij al die tijd intens achter en voor de schermen het koorleven heeft gepromoot. Hij deed dat niet alleen als voorzitter en secretaris van het koor en in de Europese Federatie van Jonge Koren. Ook later kwamen veel initiatieven dank zij hem tot stand. Dit geschenk, zoals hij het noemt, is zeker niet zijn laatste bijdrage tot de Vlaamse koorwereld, van Europa, van de wereld. Zijn tekst gaat hierbij. 

Bij een "geschenk"

Johan draagt het koor al meer dan 30 jaar. Tijdens zijn hele professionele muziek­loop­baan houdt hij zich nu al onledig met het koor. Hij heeft het al die jaren doorheen zeer uiteenlopende muziek geloodst, van Schütz via Bach, Händel, Haydn, Mozart, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Britten, Distler, naar de eigentijdse muziek.

Alle werken die we ingestudeerd en uitgevoerd hebben met Johan opsommen is monnikenwerk. Eén van zijn grote verdiensten is dat het koor met hem nieuwe muziek is gaan verkennen, zeg maar de koormuziek van onze tijd. Naast de eigen composities van Johan betekende dat werken van Roland Coryn en vooral Vic Nees. We mochten heel wat werken van Vic Nees zingen en deden het telkens weer met groeiend enthousiasme.

Toen ik het koor een geschenk wou aanbieden uit dankbaarheid voor dit belangrijk deel van mijn leven, van mijn geluk, dacht ik er dan ook meteen aan Vic Nees te vragen om een werk te componeren opgedragen aan het Gents Madrigaalkoor. Het werd dit Requiem. Ik kan Vic Nees niet genoeg dankbaar zijn dat hij deze opdracht heeft aanvaard. De hele koorwereld, niet alleen in Vlaanderen, zal er wel bij varen.

Mag ik bij gelegenheid van dit geschenk ook nog eens herinneren aan één van mijn stokpaardjes. Met name de onwaarschijnlijke rijkdom verbonden aan het koorzingen. Vrijwel iedereen kan het in meerdere of mindere mate, het kost minimale investeringen aan de maatschappij, het is spontaan cultureel vormend, het is socialiserend, het kan een heel leven lang... Mogen ook de beleidsvoerders in onderwijs en cultuur zich daar bewust van zijn bij het bepalen van hun prioriteiten.

Aan het koor - aan ieder van u - en aan Johan wens ik veel muzikaal genot, aan de luisteraar een intense beleving, aan de componist de tevreden overtuiging dat het gedane werk goed is.

Carlos Bourgeois

     

Carlos Bourgeois

...en een "bedanking"

Beste Carlos,

Hartelijk bedankt voor dit geschenk. We zijn er zeer gelukkig mee, al weten we niet goed of we het hebben verdiend. We zijn ook maar gewone koorzangers.

Koorleden die een werk mogen zingen en creëren dat ze krégen, dat aan hen is opgedragen, dat is al heel speciaal, maar dit is nog specialer. Wie een geschenk ontvangt, bedankt de schenker. Maar blijkbaar wordt het geschenk gegeven uit... dankbaarheid. Die cirkel van dankbaarheid stemt tot nadenken.

Voor vele koorzangers betekent zingen in het algemeen en speciaal in het GMK heel veel. Demusica en de amicitia zijn onmisbare waarden in hun leven geworden, muziek en koorcultuur hebben hen gevormd. Wekelijks genieten ze van die inspiratie. Bedankt Carlos, dat je daar namens ons allen een dankbaarheid aan koppelt, en nog wel in de vorm van een tastbaar object, een kunstwerk dat onze eindigheid en die van het koor lang zal overleven.

En samen kunnen we ook Vic bedanken, want in één beweging krijgen we ook een cadeau van hem. En daarmee houdt het niet op, want met ons als uitvoerders wordt het een geschenk voor de muziekwereld.

Uw Gents Madrigaalkoor

  


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor